بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

سالار جمالی

سالار جمالی

سالار جمالی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
ثبت نشده

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 61 - 71 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی 1 13121107 3 1 سه شنبه (08:00 - 16:00) | سه شنبه (08:00 - 16:00) | چهارشنبه (08:00 - 16:00) نامشخص
نماتودشناسی گیاهی مقدماتی 13121090 1 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:30)
مقاومت به بیماریهای گیاهی 13127022 3 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30)
اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی 13127018 3 1 نامشخص 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
اصول کنترل بیماریهای گیاهی 13121021 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/21 (16:00 - 18:00)
اصول نماتد شناسی و نماتدهای انگل گیاهی 13124024 3 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13124026 6 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 3 نامشخص نامشخص
رساله 13127020 0 3 نامشخص نامشخص
ژنتیک بیماریزایی بیمارگرهای گیاهی 13127017 3 1 نامشخص 1398/10/15 (10:30 - 12:30)
نمایش 61 - 71 از 71 نتیجه
از 4