بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

عملیات بیماریهای مهم گیاهان زراعی

نام درس عملیات بیماریهای مهم گیاهان زراعی
کد درس 13121109
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز