بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

اصول مدیریت بیماریهای گیاهی

نام درس اصول مدیریت بیماریهای گیاهی
کد درس 13121117
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز