بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارگاه جوشکاری و ورق کاری

نام درس کارگاه جوشکاری و ورق کاری
کد درس 13282112
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز