بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت و کنترل پروژه

نام درس مدیریت و کنترل پروژه
کد درس 13282101
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز