بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

رضا اسفنجاری

رضا اسفنجاری

رضا اسفنجاری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد  1364

 

***********************************************

 

عضو کمیته علمی داوری مجله (Journal of Agricultural Science and Technology (JAST

 

عضو کمیته علمی داوری مجله International Journal of Agricultural Management and Development

 

عضو کمیته علمی داوری فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

 

عضو کمیته علمی داوری فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

 

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان (از سال 1395 تا کنون)

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13194018 6 6 نامشخص نامشخص
پروژه 13231029 2 5 نامشخص نامشخص
کسب و کار کشاورزی تجاری 13231031 3 1 یکشنبه (13:00 - 16:00) 1400/03/19 (10:00 - 12:00)
مدیریت و حسابداری 13161022 3 1 سه شنبه (16:00 - 19:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
مدیریت و حسابداری 13111111 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
مهارت آموزی 1 13231022 3 1 نامشخص نامشخص
سمینار 13231039 1 5 نامشخص نامشخص
مهارت آموزی(2) 13231043 6 3 نامشخص نامشخص
نمایش 21 - 28 از 28 نتیجه
از 2