بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

« بازگشت

تفکر سیستمی

نام درس تفکر سیستمی
کد درس 13194041
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز