بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

علی اعلمی

علی اعلمی

علی اعلمی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

علی اعلمی

متولد سال 1348 

تحصیلات دوره متوسطه در رشته علوم تجربی

کارشناسی زراعت و اصلاح ناتات - دانشگاه مازندران- 1372

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات - دانشگاه تربیت مدرس - تهران - 1375

دکتری- اصلاح نباتات- گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک- دانشگاه تهران - 1386

 

 

 سایر توضیحات

نام و نام خانوادگی: علی اعلمی

مرتبه علمی: دانشیار  پایه 25

 

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد: کاربرد ایزوآنزیم ها به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پسته ایرانی

دکتری:  تظاهر ژن ABC-Transporter در پاسخ به قارچ R. secalis از طریق QRT-PCR و مکان یابی آن بوسیله نشانگر CAPS در گیاه جو

 

سوابق اجرایی

مسئولیت دفتر ارتباط با صنعت دانشکده(81-78)

عضو کمیته مشاوران ارتباط با صنعت دانشگاه(81-79)

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات(از سال 1388 تا 1392)

مدیر مسئول مجله تحقیقات غلات. انتشارات دانشگاه گیلان. از سال 1388

عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات غلات. انتشارات دانشگاه گیلان. از سال 1388

سرپرست آزمایشگاه مرکزی و نماینده دانشکده در کارگروه تجهیز، تعمیر و ایمنی آزمایشگاه ها

مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ( از سال 1395 تا 1399)

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
به نژادی گیاهی کاربردی (گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی) 13151128 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (16:00 - 18:00)
رساله 13186030 20 1 نامشخص نامشخص
اصلاح گیاهان برای تحمل به تنشهای محیطی 13186018 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنشهای زیستی 13154096 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13154009 6 11 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13184022 0 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 12 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 12 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 12 نامشخص نامشخص
رساله 13186009 0 1 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 12 نامشخص نامشخص
ژنومیک کارکردی 13184036 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30)
مبانی به نژادی گیاهی 13151091 3 1 شنبه (11:00 - 14:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
رساله 13186030 20 1 نامشخص نامشخص
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 13221069 3 2 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/12 (10:30 - 12:30)
میکروبیولوژی 13184028 3 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | (10:00 - 12:00) 1400/11/07 (10:30 - 12:30)
مکانیسم های مولکولی پاسخ به تنشها 13186015 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
به نژادی و بیوتکنولوژی بذر 13219120 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/05 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13154009 6 10 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4
پست الکترونیکی: 

آدرس: دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه بیوتکنولوژِی کشاورزی

صندوق پستی 1314-41635

تلفن: 33690281-013

فاکس: 33690282-013

پست الکترونیک:   &     ali_aalami@yahoo.com ali_aalami@guilan.ac.ir