بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

زهرا امیری

change-logo

زهرا امیری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان از سال 1371

مدیر گروه توسعه روستایی دانشگاه گیلان از اردیبهشت سال 1386  به مدت دو سال

 مدیر گروه توسعه روستایی دانشگاه گیلان از اردیبهشت سال 1388  به مدت دو سال

 مدیر گروه  اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان از مرداد ماه سال 1393 به مدت دو سال

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ایران 13231027 2 1 یکشنبه (12:30 - 14:00) 1401/04/04 (16:00 - 18:00)
اقتصاد کلان 1(عدم محاسبه در واحدهای گدرانده و معدل) 13231011 3 1 دوشنبه (10:00 - 13:00) 1401/03/17 (10:30 - 12:30)
بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی 13231021 0 1 یکشنبه (10:00 - 12:30) 1401/03/31 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13194018 6 2 نامشخص نامشخص
پروژه 13231029 2 3 نامشخص نامشخص
مدیریت توسعه 13194034 2 1 سه شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/21 (08:00 - 10:30)
مدیریت مالی 13231034 3 1 سه شنبه (10:00 - 13:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00)
سمینار 13231039 1 3 نامشخص نامشخص
مهارت آموزی(2) 13231043 6 4 نامشخص نامشخص
مساله مخصوص 13231041 1 4 نامشخص نامشخص
سیاست کشاورزی 13231036 3 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1400/10/14 (14:00 - 16:00)
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 13231038 3 1 دوشنبه (11:00 - 14:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
برنامه ریزی فضای و آمایش سرزمین 13194043 2 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13194018 6 2 نامشخص نامشخص
تجارت محصولات کشاورزی 13231025 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی 13194023 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/11 (08:00 - 10:30)
سیاست کشاورزی 13231036 3 1 چهارشنبه (09:45 - 12:15) | چهارشنبه (09:45 - 12:15) | چهارشنبه (09:45 - 12:15) | شنبه (09:45 - 12:15) 1400/06/06 (09:45 - 11:15)
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 13231038 3 1 شنبه (13:15 - 15:45) | شنبه (13:15 - 15:45) | شنبه (13:15 - 15:45) | دوشنبه (13:15 - 15:45) 1400/06/08 (09:45 - 11:15)
اقتصاد ایران 13231027 2 1 شنبه (11:00 - 13:00) 1400/03/24 (08:00 - 10:00)
اقتصاد کلان 1(عدم محاسبه در واحدهای گدرانده و معدل) 13231011 3 1 دوشنبه (10:00 - 13:00) 1400/03/22 (16:00 - 18:00)
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3