بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

افشین اشرف زاده

change-logo

افشین اشرف زاده    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

  افشین اشرف‌زاده - متولد 1353

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مهندسی تکمیلی 13134051 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13134010 6 4 نامشخص نامشخص
محاسبات عددی 13131127 2 1 سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:30)
مدیریت پایدار منابع آب و خاک 13154115 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 13134040 3 1 یکشنبه (14:00 - 17:00) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
هیدرولوژی آبهای سطحی 13131123 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:30)
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 2 نامشخص نامشخص
آبهای زیرزمینی 13131193 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/11 (16:00 - 18:00)
کارورزی 2 13131199 3 2 نامشخص نامشخص
آبهای زیرزمینی تکمیلی 13134061 3 1 سه شنبه (14:00 - 18:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
آمار مهندسی تکمیلی 13134045 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:00) | سه شنبه (08:00 - 09:00) | سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/11/03 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13134010 6 4 نامشخص نامشخص
سمینار و روش تحقیق 13134072 2 2 سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
هیدرولوژی مهندسی 13131148 2 1 یکشنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
هیدورلوژی آبهای سطحی تکمیلی 13134037 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/13 (10:30 - 12:30)
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 12 نامشخص نامشخص
آمار مهندسی تکمیلی 13134051 2 1 شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (13:00 - 14:00) 1400/03/24 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13134010 6 4 نامشخص نامشخص
محاسبات عددی 13131127 2 1 سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/03/22 (08:00 - 10:00)
مدیریت پایدار منابع آب و خاک 13154115 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/22 (12:00 - 14:00)
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3