بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

داود بخشی

change-logo

داود بخشی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

در شهریور 1350 شمسی در همدان متولد شدم  و تحصیلات خود را تا سوم ابتدائی در محل تولد و سپس تا دیپلم متوسطه در رشته علوم تجربی در تهران انجام دادم. 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 68 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13104029 6 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13104100 20 3 نامشخص نامشخص
روشهای استخراج و شناسای مواد موثره گیاهان دارویی 13104089 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
عملیات درختان میوه 13104075 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی 13104077 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
کارورزی 1 13101088 3 6 نامشخص نامشخص
کارورزی 2 13101104 3 6 نامشخص نامشخص
مباحث نوین در فیزیولوژی گیاهان دارویی 13104092 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
مهارت های میوه کاری 1 13101068 1 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
میوه کاری تکمیلی 13104074 2 1 شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
میوه های معتدله 13101065 3 1 دوشنبه (10:00 - 13:00) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
سمینار 13102025 1 5 نامشخص نامشخص
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی-ن 13161095 2 3 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی-ن 13161095 2 4 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 3 نامشخص نامشخص
رساله 13104100 20 3 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی درختان میوه 13104068 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/07 (08:00 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 68 نتیجه
از 4