بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مهدی اسمعیلی

مهدی اسمعیلی

مهدی اسمعیلی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کارشناسی مهندسی آب از دانشگاه گرگان  (1380)

کارشناسی ارشد سازه های آبی از دانشگاه تهران (1382)

دکتری سازه های آبی از دانشگاه تهران (1387)

فرصت مطالعاتی در دانشگاه آدلاید- استرالیا (1387-1386)

بررسی هیدرولیکی و رسوبی جریان در روخانه ها

توسعه دانش فنی طراحی سازه های حفاظتی سازگار با محیط زیست در رودخانه

توسعه دانش فنی طراحی سازه های  احیاء و افزایش توان خودپالایی رودخانه

شناخت رفتار جریان در سازه های هیدرولیکی

هیدرولیک زیست محیطی

 

 

متولد 31 مرداد ماه 1358 از تهران 

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سازه های آبی 1 13132003 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13134010 6 8 نامشخص نامشخص
هیدرولیک انتقال رسوب 1 13134064 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 7 نامشخص نامشخص
نقشه برداری 1 13131202 3 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:30)
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 13131198 1 2 دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 13131198 1 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
کارورزی 2 13131199 3 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13134010 6 8 نامشخص نامشخص
مدل های فیزیکی و هیدرولیکی 13134071 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/09 (10:30 - 12:30)
مهندسی رودخانه تکمیلی 13134070 3 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
هیدرولیک مجاری روباز 13131130 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/13 (08:00 - 10:30)
طراحی سازه های آبی 1 13132003 3 1 شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/17 (10:00 - 12:00)
پایان نامه 13134010 6 8 نامشخص نامشخص
هیدرولیک انتقال رسوب 1 13134064 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (12:00 - 14:00)
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 7 نامشخص نامشخص
نقشه برداری 1 13131202 3 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/25 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 13131198 1 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 13131198 1 2 دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
کارورزی 2 13131199 3 3 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3