بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

فرجاد رفیعی

فرجاد رفیعی

فرجاد رفیعی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

سال تولد: 1357

محل تولد: لاهیجان

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13186030 20 8 نامشخص نامشخص
طرح آزمایشهای کشاورزی 2 13102014 3 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
بیوانفورماتیک 13104095 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/17 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13184022 0 8 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13114032 0 20 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 8 نامشخص نامشخص
رساله 13186030 20 7 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13184022 0 7 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13114032 0 20 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 7 نامشخص نامشخص
ژنتیک - عملی 13161048 1 2 سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
ژنتیک - عملی 13161048 1 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
طرح آزمایشهای کشاورزی (1) 13102012 3 3 سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/12 (10:30 - 12:30)
رساله 13186030 20 7 نامشخص نامشخص
طرح آزمایشهای کشاورزی 2 13102014 3 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/30 (10:00 - 12:00)
آمار واحتمالات 13161011 3 2 سه شنبه (11:00 - 13:15) 1400/03/24 (16:00 - 18:00)
بیوانفورماتیک 13104095 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/18 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13184022 0 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 7 نامشخص نامشخص
رساله 13186009 0 7 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3