بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

یوسف حمید اوغلی

change-logo

یوسف حمید اوغلی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

سوابق علمی و اجرایی:

 

1. مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1379- 1376.


2. عضو کمیته برنامه ریزی استفاده بهینه از تجهیزات دانشگاه گیلان. 1377.


3. عضو کمیته فنی خدمات آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1377.


4. عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1379- 1377.


5. عضو کمیته برنامه ریزی عملیات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1378.


6. مدیر امور پژوهشی دانشگاه گیلان. 1381- 1379.


7. عضو شورای تحقیقات سازمان مدیریت و .. رشت. 1382- 1379.


8. کمیته آمایش، جمعیت و محیط زیست شورای برنامه¬ریزی استان گیلان. استانداری. 1380.


9. کارگاه کاربرد نشانگرهای مولکولی DNA در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشکده منابع طبیعی صومه سرا. 1380.


10. دبیر ستادی کمیته برگزاری همایش¬های علمی و کارگاههای آموزشی به مدت 8 ماه و برگزاری تعداد 2 همایش علمی (ملی) در دانشگاه گیلان (کنفرانس شیمی و کنفرانس ریاضی). 1380.


11. طراحی و راه¬اندازی آزمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با همکاری دکتر رضا فتوحی قزوینی. 1380.


12. دبیر کمیته برگزاری همایش های علمی و کارگاههای آموزشی دانشگاه گیلان. 1381.


13. عضو کمیته تخصصی گروه کشاورزی دانشگاه مازندران. 1381.


14. عضو کمیته تخصصی گروه کشاورزی دانشگاه مازندران. 1382.


15. طراحی و راه¬اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با همکاری دکتر خداپرست، دکتر حاتم¬زاده و دکتر اصفهانی. 1382.


16. عضو کمیته علمی همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای. جهاد دانشگاهی. 1382.


17. سردبیر پژوهشنامه علوم کشاورزی دانشگاه گیلان. 1382 تا کنون.


18. مسئول کارآفرینی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1383 .


19. نماینده دانشکده در کار گروه زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی استان گیلان. 1383 .


20. عضو ثابت کمیته ترفیع و ارتقا دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1384.


21. معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1384.


22. عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی دانشگاه گیلان. 1384.


23. عضو کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی دانشگاه گیلان. 1385 .

 23- رییس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه دانشگاه 1393

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح درختان میوه 13104073 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:30)
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیرزیستی 13104096 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13104029 6 6 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
رساله 13104100 20 6 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 6 نامشخص نامشخص
کارورزی 1 13101088 3 4 نامشخص نامشخص
کارورزی 2 13101104 3 4 نامشخص نامشخص
کشت بافت و سلولهای گیاهی 13104086 3 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
مباحث نوین در اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی 13104097 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:30)
سمینار 13102025 1 4 نامشخص نامشخص
مبانی تولید محصولات ارگانیک 13102015 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:30)
اصلاح و فناوری بذر گیاهان باغبانی 13101080 3 2 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/15 (16:00 - 18:00)
بیوتکنولوژی در علوم باغبانی 13104063 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (08:00 - 10:30)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 6 نامشخص نامشخص
رساله 13104100 20 6 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی سبزیها 13104071 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/07 (08:00 - 10:30)
فیزیولوژی گیاهان دارویی 13104072 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (08:00 - 10:30)
اصلاح درختان میوه 13104073 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/25 (12:00 - 14:00)
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3