بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

معظم حسن پوراصیل

change-logo

معظم حسن پوراصیل    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

 

1363-1375 پژوهشگر در بخش تحقیقات سازمان چای کشور

فروردین 1375 تا مهر 1388 استادیار گروه علوم باغبانی
از 15 مهر 1388 دانشیار گروه علوم باغبانی
از 31 تیر 1393 استاد گروه علوم باغبانی
                                                                                                                                                                                                 email: hassanpour1@gmail.com

 

سوابق اجرایی:

1- سرپرست آموزشکده چای کشور از 70/2/26 تا 75/4/9

2- دبیر شورای تحقیقاتی چای کشور  از 70/2/1 تا 75/4/9

3- مسئول تاسیس شورای تهیه طرح های تحقیقاتی سازمان چای کشور از 69/12/9 تا 75/4/9

4-  سرپرست بخش آموزش و ترویج سازمان چای  از 70/2/26 تا 75/4/9

5- عضو شورای آموزشی آموزشکده چای  از 70/4/11 تا 75/4/9

6- مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان از  83/4/13 تا 85/6/27

7- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان از 86/11/20 تا89/12/22

8-مدیر گروه علوم باغبانی و فضای سبزپردیس بین الملل دانشگاه گیلان  از91/4/3 تا 93/8/17 

9-مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان از  91/7/29تا 93/8/17

 

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13104029 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
تولید و پرورش سبزی 13101070 3 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/25 (16:00 - 18:00)
رساله 13104100 20 5 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 5 نامشخص نامشخص
روشهای ویژه پرورش سبزی 13104080 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
عملیات سبزی کاری 13104081 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
عملیات گلکاری 13104085 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
کارورزی 1 13101088 3 3 نامشخص نامشخص
کارورزی 2 13101104 3 3 نامشخص نامشخص
کیفیت در محصولات باغبانی 13104093 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:30)
مباحث نوین در فیزیولوژی گیاهان زینتی 13101099 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:30)
مهارت های سبزیکاری 2 13101071 1 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
چای و چایکاری 13102024 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
سمینار 13102025 1 3 نامشخص نامشخص
باغبانی عمومی-ن 13231047 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/21 (08:00 - 10:30)
باغبانی عمومی 13121105 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/21 (08:00 - 10:30)
باغبانی عمومی-ع 13231048 1 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 5 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4