بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

عبداله حاتم زاده

عبداله حاتم زاده

عبداله حاتم زاده    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13104029 6 4 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 4 نامشخص نامشخص
رساله 13104100 20 4 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 4 نامشخص نامشخص
عملیات گلکاری 13104085 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
فیزیولوژی گلدهی 13104091 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/16 (08:00 - 10:30)
کارورزی 1 13101088 3 2 نامشخص نامشخص
کارورزی 2 13101104 3 2 نامشخص نامشخص
گیاهان زینتی 1 13101072 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
مباحث نوین در فیزیولوژی گیاهان زینتی 13101099 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:30)
مهارت های گلکاری 1 13101073 1 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 13104078 3 1 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
سمینار 13102025 1 2 نامشخص نامشخص
گیاهان زینتی 2 13102019 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
مهارت های گلکاری 2 13102020 1 1 شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
بیوشیمی گیاهی تکمیلی 13104061 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/15 (08:00 - 10:30)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 4 نامشخص نامشخص
رساله 13104100 20 4 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 4 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی 13104070 2 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/07 (08:00 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3