بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

سید حسین حسینی مقدم

سید حسین حسینی مقدم

سید حسین حسینی مقدم    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

 

 تحصیلات

کارشناسی:  مشهد – دانشگاه فردوسی مشهد- علوم دامی ( 1368-1372).

کارشناسی ارشد : تهران - دانشگاه تربیت مدرس- علوم دامی (ژنتیک و اصلاح نژاد دام )- بورسیه وزارت علوم -  (1372-1376).

 دکتری:   China - Zhejiang University - اصلاح نژاد مولکولی - بورسیه مشترک  ایران و چین (1384-1388)

مشاغل

کارشناس تولید تخم نوغان - شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران 1376

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان از سال 1376 و دانشیار گروه علوم دامی از سال 1397

 

فعالیت های اجرایی و عضویت ها
1. سرپرست گروه تولیدات دامی  1379 - 1381  (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی پردیس صومعه سرا- دانشگاه گیلان)
2. مسئول پیگیری در راه اندازی و فعالیت گروه پژوهشی کرم ابریشم دانشگاه گیلان 1378 - 1384  
3. معاون اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان  1382 - 1383  (شهرستان صومعه سرا)
4. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان  1383 - 1384(شهرستان صومعه سرا)  
5. عضو کمیته اجرایی تأسیس دانشکده منابع طبیعی 1377-1379  
6. عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی 1378-1383 
7. عضو کمیته علمی و فنی مرکز تحقیقات ابریشم ایران (1390- ادامه دارد)
8. مدیر گروه پژوهشی کرم ابریشم( 1389 - ادامه دارد)

 9. معاون اداری - مالی دانشکده علوم کشاورزی- 1390-1393

10. مسئول فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم کشاورزی- 1391- 1393

 11. مدیر گروه علوم دامی ( 1393- 1394) و (1399- ادامه دارد)

12.عضو کمیته علمی -فنی بیوتکنولوژی دام، طیور و آبزیان پزوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (1390- 1397)

13.دبیر همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان(1394) - دبیر همایش ملی ابریشم ایران (1396)- دبیر جشنواره گاو بومی گیلان (1396)

14- نماینده دانشگاه در کمیته نظارت بر واردات تخم نوغان در مرکز توسعه نوغانداری کشور (1397- ادامه دارد)

جوایز علمی و موفقیت ها

 1-  دریافت لوح تقدیربه خاطر فعالیت های ارزنده علمی و   پژوهشی تشویق شده توسط معاون آموزشی و تحصییلات تکمیلی دانشگاه گیلان(1378)

2- دریافت لوح دانشجوی ممتاز استان ججیانگ و دانشگاه ججیانگ تشویق شده در همایش دانشجویان خارجی استان ججیانگ (دسامبر 2008) – خانجو- چین
3- دریافت لوح تقدیر از سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین به خاطر موفقیت های علمی
3- رتبه سوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور (1372) 
4-  دانشجوی ممتاز دانشگاه فردوسی مشهد

 5- پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال 1390

 


سایر توضیحات

Email: hosseinim2001@yahoo.com

Email: moghaddam1349@gmail.com

Email : hosseini@guilan.ac.ir

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش بز 13111132 3 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/17 (16:00 - 18:00)
دامپروری ارگانیک 13111145 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (16:00 - 18:00)
علوم پایه کشاورزی 13221070 3 1 چهارشنبه (10:00 - 13:00) 1401/04/01 (16:00 - 18:00)
کارورزی 3 13111142 2 1 چهارشنبه (10:00 - 16:00) نامشخص
کارورزی4 13111135 2 1 سه شنبه (08:00 - 14:00) | سه شنبه (08:00 - 14:00) | دوشنبه (08:00 - 14:00) نامشخص
پایان نامه 13114032 0 1 نامشخص نامشخص
پرورش کرم ابریشم 13111112 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:30)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص
رساله 13116007 20 2 نامشخص نامشخص
ژنومیک تغذیه ای 13116035 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/17 (08:00 - 10:30)
سمینار 13116038 1 7 نامشخص نامشخص
کارورزی 1 13111108 1 1 سه شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص
کارورزی 3 13111142 2 1 نامشخص نامشخص
اصول اصلاح نژاد 13111101 3 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13114032 0 1 نامشخص نامشخص
پرورش گوسفند 13111119 3 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00)
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص
جنبه های بیولوژیکی اصلاح دام 13114049 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/20 (08:00 - 10:30)
رساله 13116007 20 2 نامشخص نامشخص
سمینار 13114007 0 1 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 61 نتیجه
از 4