بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

جمالعلی الفتی چیرانی

جمالعلی الفتی چیرانی

جمالعلی الفتی چیرانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 


متولد 2/7/1360 رشت

دارای مدرک دکتری تخصصی فیزیولوژی و اصلاح سبزی از دانشگاه گیلان

پژوهشگر برتر دانشگاه در بخش دانشجویی در سالهای 86 و 87

پژوهشگر برتر استان در بخش جوان در سال 88

دانشجوی نمونه کشوری در سال 89

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه: اصلاح سبزی، بیومتری، مارکرهای مولکولی، فیزیولوژی تغذیه

موضوع تحقیقاتی فعلی: مکان یابی ژنهای کمی کنترل کننده صفات کمی خیار  به کمک مارکرهای مولکولی

موضوع پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی ارشد:

مکان یابی ژنهای کنترل کننده عملکرد خیار به کمک مارکرهای مولکولی با استفاده از جمعیت F2:F3

بررسی تاثیر انتخاب بر بهبود توده های بومی لوبیا پاکوتاه در استان گیلان

بررسی مقاومت پایه های کدوی محلی استان گیلان به بیماریهای خاکزاد

بررسی تاثیر پایه بر کیفیت و عملکرد میوه خیار

بررسی تاثیر پایه بر کیفیت و عملکرد میوه هندوانه

بررسی امکان ایجاد مقاومت اکتسابی در هندوانه نسبت به فوزاریوم  از طریق مایه کوبی مصنوعی

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای هندوانه

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای خیار

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای خربزه

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای لیف

بررسی روشهای کشت لیف در استان گیلان به منظور تجاری سازی کشت این گیاه در ایران

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای کدو

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای لوبیا به منظور تولید هیبریدهای برتر

بررسی امکان تولید هیبریدهای بین گونه ای کدو و بررسی هیبریدهای حاصل از نظر جنسیت و مقاومت به بیماریها

بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای کاهو و تولید هیبریدهای برتر

بهینه سازی شرایط کشت و کار کدو قلیانی تلخ در استان گیلان

بومی سازی تکنولوژی تولید قارچ شی تا که در ایران

 

موضوع پیشنهادی برای دانشجویان دکتری:

تولید لاینهای خالص هویج

تولید لاینهای سوپر نر مارچوبه از طریق کشت بساک

تولید هموکاریونهای قارچ صدفی

تولید هموکاریونهای قارچ دکمه ای

مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات کمی در کدو

مکان یابی ژنهای کنترل کننده صفات کمی در هندوانه

بررسی کشتهای چند اسپوری قارچ صدفی از نظر میزان لواستاتین

بررسی کشتهای تک اسپوری قارچ صدفی از نظر میزان لواستاتین

بررسی هیبریدهای قارچ صدفی از نظر میزان تولید لواستاتین در میسیلیوم و قارچ

بررسی تنوع تاج خروس خوراکی (چواش) در ایران و ارزیابی آنها از جنبه های مرفولوژیکی و بیوشیمیایی

بررسی تنوع Pimpinella saxifraga (گیجاواش) در ایران و ارزیابی آنها از جنبه های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح سبزیها 13104079 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:30)
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیرزیستی 13104096 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13104029 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص
تولید و پرورش سبزی 13101070 3 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/25 (16:00 - 18:00)
رساله 13104100 20 1 نامشخص نامشخص
رساله 13104050 0 1 نامشخص نامشخص
روشهای ویژه پرورش سبزی 13104080 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
ژنتیک بیومتری 13104098 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:30)
کارورزی 1 13101088 3 1 نامشخص نامشخص
کارورزی 2 13101104 3 1 نامشخص نامشخص
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی 13101075 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/21 (16:00 - 18:00)
نمایش 12 نتیجه
از 1