بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

سمیه جنت رستمی

سمیه جنت رستمی

سمیه جنت رستمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13134010 6 11 نامشخص نامشخص
مبانی محیط زیست 13131143 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:30)
مدیریت کیفیت منابع آب 13134057 3 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1401/03/17 (10:30 - 12:30)
مساحی و نقشه برداری - عملی 13282059 0 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مهندسی منابع آب 13131139 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 4 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13134010 6 11 نامشخص نامشخص
مهارت آموزی 2 13151112 4 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
پایان نامه 13134010 6 11 نامشخص نامشخص
آبهای زیرزمینی 13131193 3 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (16:00 - 18:00)
کارورزی 2 13131199 3 2 نامشخص نامشخص
آبهای زیرزمینی تکمیلی 13134061 3 1 سه شنبه (14:00 - 17:00) 1399/10/20 (12:00 - 14:00)
آبهای زیر زمینی-ع 13131129 1 10 یکشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
پایان نامه 13134010 6 11 نامشخص نامشخص
مهندسی منابع آب تکمیلی 13134046 3 1 دوشنبه (10:00 - 13:00) 1399/11/02 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13134010 6 11 نامشخص نامشخص
مبانی محیط زیست 13131143 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/23 (10:30 - 12:30)
مدیریت کیفیت منابع آب 13134057 3 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:30)
مساحی و نقشه برداری - عملی 13282059 0 2 سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
مساحی و نقشه برداری - عملی 13282059 0 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2