بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

جلال جلالی سندی

جلال جلالی سندی

جلال جلالی سندی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

محل تولد : فومن

سال تولد : 1338

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه بنارس هند

سال جذب در دانشگاه گیلان: 1371

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13126100 18 2 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 2 نامشخص نامشخص
کارورزی2 13121130 3 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی حشرات 13124004 3 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
بندپایان زیان آور انسان و دام 13121124 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/12 (14:00 - 16:00)
رساله 13126100 18 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
حشره شناسی (1) 13121087 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/18 (16:00 - 18:00)
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 13126026 3 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/13 (10:30 - 12:30)
رساله 13126100 18 2 نامشخص نامشخص
سمینار/پروژه 13121132 1 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13124026 6 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
جانور شناسی عمومی- تئوری 13161028 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (16:00 - 18:00)
جانور شناسی عمومی - عملی 13161046 1 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
رساله 13127020 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13126023 20 2 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3