بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مریم خلیلی راد

مریم خلیلی راد

مریم خلیلی راد    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تخصص : شیمی خاک 

 علایق پژوهشی:

برهمکنش یون ها با سطوح کلوئیدی ذرات خاک

معادلات و مدل های تبادل یونی در خاک

شوری خاک

حذف الاینده ها از خاک

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خاکهای شور و سدیمی 13141182 3 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/18 (14:00 - 16:00)
مهارت آموزی 13141184 4 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13144063 6 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
فناوری تولید و مصرف کودهای شیمیای و آلی 13144082 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:30)
مواد آلی خاک 13144077 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13144063 6 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
خاکشناسی عمومی - عملی 13161038 1 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
روش تحقیق 13144070 2 2 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/07 (08:00 - 10:30)
سمینار 13144071 1 3 نامشخص نامشخص
کارورزی 1 13141148 3 2 نامشخص نامشخص
شیمی خاک-ع 13141141 1 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
شیمی خاک-ن 13141140 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/25 (08:00 - 10:30)
خاکشناسی 13101085 3 2 سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
خاکهای شور و سدیمی 13141182 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (12:30 - 14:30) 1400/03/18 (10:00 - 12:00)
رساله 13146100 18 102 نامشخص نامشخص
خاکشناسی عمومی 13131201 3 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/26 (16:00 - 18:00)
پایان نامه 13144063 6 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3