بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مهدی خانی

مهدی خانی

مهدی خانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مهدی خانی
متولد 1361، شهرستان خدابنده
شروع به کار در دانشگاه گیلان: بهمن 1394
رتبه‌ی علمی: استادیار
گروه:‌ مکانیزاسیون کشاورزی
 

پست الکترونیکی:
mahdikhani@guilan.ac.ir, mahdikhani88@gmail.com

آدرس: رشت، کیلومتر6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، صندوق پستی1314-41635
 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول شبیه سازی 13282135 3 1 سه شنبه (14:00 - 17:00) 1401/03/23 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه فیزیک 2 13282116 0 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
پایان نامه 13284012 6 6 نامشخص نامشخص
سمینار 13284011 1 3 نامشخص نامشخص
فیزیک 2 -ن 13282077 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (16:00 - 18:00)
کارگاه موتورهای درون سوز 13282083 1 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/16 (16:00 - 18:00)
مدل سازی خطی و غیر خطی 13284010 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:30)
موتورهای درون سوز 13282082 3 1 شنبه (10:00 - 13:00) 1401/03/16 (16:00 - 18:00)
پایان نامه 13284012 6 6 نامشخص نامشخص
تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی(1) 13282099 3 1 سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) | چهارشنبه (14:00 - 17:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
ریاضیات 1 13282075 0 1 دوشنبه (08:00 - 11:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:30)
کارآموزی 13282072 0 4 نامشخص نامشخص
اصول شبیه سازی 13282135 3 1 سه شنبه (14:00 - 17:00) 1400/03/24 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه فیزیک 2 13282116 0 1 چهارشنبه (11:45 - 13:15) نامشخص
پایان نامه 13284012 6 6 نامشخص نامشخص
سمینار 13284011 1 3 نامشخص نامشخص
فیزیک 2 -ن 13282077 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/23 (16:00 - 18:00)
مدل سازی خطی و غیر خطی 13284010 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (12:00 - 14:00)
آزمایشگاه فیزیک 1 13282074 1 2 یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
پایان نامه 13284012 6 6 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2