بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

سید حسین پیمان

سید حسین پیمان

سید حسین پیمان    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

*متولد 1347 شهرستان فومن - استان گیلان

*دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان شهید کدیور فومن- گیلان (1365)

* آغاز به کار در دانشگاه گیلان : 1380/2/22

* عضو هیات مدیره انجمن مهندسین ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران (1390-1388)

*عضو کمیته مکانیک و مواد پارک علم و فناوری گیلان از سال 1385 تا 1395 

* عضو قطب علمی برنج کشور (دانشگاه گیلان) ( 1392- 1386)

*مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات ازبهمن ماه سال 1386 تا اردیبهشت 1388 

* مدیر گروه مکانیزاسیون کشاورزی از اردیبهشت 1388 تا شهریور ماه 1391

*رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه گیلان از مهر ماه 1391 تا آذر 1392 

*رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از اسفند 1394 تا آبان 1397

* عضو کمیته پژوهشی اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان از 1395 تاکنون

* عضو اتاق فکر اداره کل تعاون، کار رفاه اجتماعی استان گیلان از آذر 1397 تا کنون

* نایب رئیس انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد از 1396 تاکنون

* عضو شورای پژوهشی دانشگاه گیلان از سال 1395 تاکنون

* عضو شورای کارآفرینی دانشگاه گیلان از سال 1395 تاکنون

* معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی از اسفند 1396 تاکنون

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ممیزی انرژی 13282136 3 1 شنبه (10:00 - 13:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
آزمون و ارزیابی ماشینها 13284008 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/16 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13284012 6 4 نامشخص نامشخص
رسم فنی و نقشه کشی -ع 13221006 1 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
رسم فنی و نقشه کشی -ن 13221005 1 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:30)
سمینار 13284011 1 4 نامشخص نامشخص
کارآموزی 13282072 0 10 نامشخص نامشخص
ماشینهای کشاورزی عمومی 13101102 3 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:30)
پایان نامه 13284012 6 4 نامشخص نامشخص
روش تحقیق 13284002 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/13 (10:30 - 12:30)
ماشین ها و تجهیزات فرآوری مواد غذایی 13282144 3 1 (12:00 - 14:00) | (12:00 - 14:00) | (12:00 - 14:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00)
مدیریت و تحیلیل سامانه های خاک ورزی-ع 13282149 1 1 شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مدیریت و تحلیل سامانه های خاک ورزی-ن 13282148 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/11 (16:00 - 18:00)
مکانیک تراکتور-ع 13282104 1 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مکانیک تراکتور-ن 13282088 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/13 (08:00 - 10:30)
کارآموزی 13282072 0 2 نامشخص نامشخص
ممیزی انرژی 13282136 3 1 شنبه (10:00 - 13:00) 1400/03/25 (14:00 - 16:00)
آزمون و ارزیابی ماشینها 13284008 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/17 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13284012 6 4 نامشخص نامشخص
رسم فنی و نقشه کشی -ع 13221006 1 2 یکشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2