بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

بابک ربیعی

بابک ربیعی

بابک ربیعی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

سوابق اجرایی
1- رئیس دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان: از 9/6/1388 تا 24/3/1393.
2- معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان: از 17/11/1386 تا 8/6/1388.
3- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان: از 14/5/1385 الی 16/11/86.
4- عضو شورای دانشگاه گیلان: از 1/12/1386 تا 24/3/1393.
5- عضو شورای پژوهشی دانشگاه گیلان: از 4/4/1385 الی 8/6/88.
6- عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم کشاورزی هیأت ممیزه دانشگاه گیلان: بار اول از 14/7/1387 تا 14/7/1389، بار دوم از 14/7/1389 تا 14/7/1391 و بار سوم از 14/7/1391 تا 14/7/1393.
7- عضو کمیته زیست فناوری دانشگاه گیلان: از 3/10/1386 تا 15/3/1393.
8- عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه علوم کشاورزی: از 1386 تا 14/9/1389. این پژوهشنامه پیرو تخصصی شدن مجلات علمی وزارت علوم به سه مجله با اعتبار علمی- پژوهشی تفکیک شد که مجله تحقیقات غلات یکی از آنهاست که هم اکنون اینجانب سردبیر آن هستم.
9- سردبیر مجله تحقیقات غلات (دانشگاه گیلان): از 15/9/1389 تا کنون. 
10- عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری): از 3/9/1388 تا کنون.
 

 

عضویت در انجمن ها و کمیته های علمی
1- عضو انجمن اصلاح نباتات اروپا (EUCARPIA): از سال 2005 تا کنون.
2- عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران (IBS): از 1386 تا کنون.
3- عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران (ISCPBS): از 1375 تا کنون.
4- عضو کمیته علمی- فنی موسسه تحقیقات برنج کشور: از 15/7/1388 تا 15/7/1392.
5- عضو کمیته علمی- فنی مرکز تحقیقات چای کشور: از 10/3/1386 تا 10/3/1392.

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 103 نتیجه
از 6
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13186030 20 9 نامشخص نامشخص
به نژادی گیاهی پیشرفته 13154093 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13154009 6 6 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13184022 0 9 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 9 نامشخص نامشخص
تجزیه های آماری چند متغیره 13154091 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
رساله 13154132 20 6 نامشخص نامشخص
رساله 13154066 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 6 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 6 نامشخص نامشخص
روشهای آماری در علوم کشاورزی 13154105 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
ژنتیک بیومتری 13104098 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:30)
ژنتیک جمعیت 13154098 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
طرح آزمایشات کشاورزی (1) 13141171 3 2 دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
طرح آزمایشهای کشاورزی 13161039 3 3 سه شنبه (16:00 - 18:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
رساله 13186030 20 8 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13154009 6 6 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13184022 0 8 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 103 نتیجه
از 6