بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

فاطمه رحیمی

فاطمه رحیمی

فاطمه رحیمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • Remote sensing
  • Machine vision
  • Precision agriculture
  • Machine & soil interface
  • Renewable energy (Biogas)

متولد  1361 - رشت 

   

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13284012 6 8 نامشخص نامشخص
سمینار 13284011 1 5 نامشخص نامشخص
مبانی انرژی تجدیدپذیر 13282103 3 1 دوشنبه (08:00 - 11:00) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
مدیریت و تحلیل سامانه های کاشت و داشت-ع 13282151 1 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مدیریت و تحلیل سامانه های کاشت و داشت-ن 13282160 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:30)
نقشه کشی صنعتی(1)-ع 13282138 1 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
نقشه کشی صنعتی(1)-ن 13282137 1 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:30)
ماشینهای تسطیح اراضی-ع 13282140 1 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
ماشینهای تسطیح اراضی-ن 13282139 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13284012 6 8 نامشخص نامشخص
سنجش از دور 13284005 3 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
کارآموزی 13282072 0 1 نامشخص نامشخص
ماشین ها و تجهیزات فرآوری مواد غذایی 13282144 3 1 (12:00 - 14:00) | (12:00 - 14:00) | (12:00 - 14:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (16:00 - 18:00)
نقشه کشی صنعتی(1)-ع 13282138 1 10 نامشخص نامشخص
رسم فنی و نقشه کشی 13131190 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (08:00 - 09:30) 1400/11/10 (08:00 - 10:30)
کارآموزی 13282072 0 1 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13284012 6 8 نامشخص نامشخص
سمینار 13284011 1 5 نامشخص نامشخص
مبانی انرژی تجدیدپذیر 13282103 3 1 دوشنبه (08:00 - 11:00) 1400/03/17 (10:00 - 12:00)
مدیریت و تحلیل سامانه های کاشت و داشت-ع 13282151 1 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3