بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

محمد حسین رضادوست

محمد حسین رضادوست

محمد حسین رضادوست    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
به نژادی گیاهان باغی و دارویی(گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی) 13151130 3 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/04 (16:00 - 18:00)
رساله 13186030 20 5 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13184022 0 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 7 نامشخص نامشخص
ژنتیک - عملی 13161048 1 1 شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
کشت سلولی و بافت گیاهی 13184033 3 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
میکروبیولوژی 13184028 3 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | (10:00 - 12:00) 1400/11/07 (10:30 - 12:30)
بیوشیمی گیاهی 13154109 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/14 (10:30 - 12:30)
بیولوژی سلولی 13221002 0 1 سه شنبه (15:00 - 18:00) 1400/11/07 (08:00 - 10:30)
ژنتیک - عملی 13161048 1 3 سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
ژنتیک - نظری 13161007 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/12 (14:00 - 16:00)
ژنتیک - نظری 13161007 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1400/11/12 (14:00 - 16:00)
مهارت آموزی 2 13151112 4 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 13 نتیجه
از 1