بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

صفورا اسدی

صفورا اسدی

صفورا اسدی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

تخصص:دکتری فیزیک و حفاظت خاک

فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد

فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم خاک دانشگاه گیلان در سال 1396

عضو انجمن علوم خاک ایران

عضو انجمن مهندسی ارزش ایران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

زمینه های مورد علاقه: آلودگی محیط زیست، مدل سازی پالایش گیاهی،  کاربرد سنجش از دور و GIS در علوم خاک‏، روابط آب- خاک و گیاه، مدل سازی اصلاح خاکهای شور و سدیمی

 

عضو کمیته علمی و داوری در کنگره ها و کنفرانس های ملی

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران- دانشگاه شهید چمران اهواز

چهارمین کنفرانس بین ­المللی چالش­های زیست­ محیطی و گاهشناسی درختی­- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست- دانشگاه شهید باهنر کرمان

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستمهای مهندسی انرژی، آب و محیط زیست- دانشگاه علم و صنعت تهران

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران- دانشگاه رفسنجان

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهارت آموزی 13141184 4 7 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13144063 6 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 7 نامشخص نامشخص
رابطه آب خاک و گیاه پیشرفته 13144073 3 3 یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:30)
مدیریت خاک در کشاورزی پایدار 13141170 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:30)
رابطه آب خاک و گیاه-ع 13141150 1 1 شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
رابطه آب خاک و گیاه-ن 13141149 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 13144063 6 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 7 نامشخص نامشخص
روش تحقیق 13144070 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:30)
سمینار 13144071 1 6 نامشخص نامشخص
سنجش از دور 13144010 3 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:30)
کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی-ع 13141176 1 2 یکشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در کشاورزی-ن 13141175 1 1 هفته فرد دوشنبه (08:00 - 09:30) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/19 (14:00 - 16:00)
مسائل خاکهای ایران 13146004 3 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/18 (08:00 - 10:30)
مهارت آموزی 2 13151112 4 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
کارورزی 1 13141148 3 7 نامشخص نامشخص
رساله 13146100 18 107 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13144063 6 7 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 7 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3