بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

هدایت زکی زاده

هدایت زکی زاده

هدایت زکی زاده    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد بیست و هشتم شهریور 1355 شهر قزوین. ساکن رشت و قزوین.  

 

  سوابق علمی و اجرایی: 

 

 مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان: از اول آذرماه 1395 تا دوم آذرماه 1399. 

 

  عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی ایران از زمان تاسیس (1392) تا پاییز 1398 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 68 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی کشت سلول و بافت گیاهی (گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی) 13151126 3 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/23 (16:00 - 18:00)
اصلاح گیاهان زینتی 13104083 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
اصول و روشهای ازدیاد گیاهان 13101090 3 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (08:00 - 10:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
باغبانی عمومی - تئوری 13161021 0 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:30)
باغبانی عمومی-ع 13282105 1 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
باغبانی عمومی - عملی 13161024 0 3 یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
پایان نامه 13104029 6 2 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص
تولید بذر گیاهان زینتی 13104084 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
رساله 13104050 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 13104100 20 2 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی گلدهی 13104091 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/16 (08:00 - 10:30)
کارورزی 1 13101088 3 7 نامشخص نامشخص
کارورزی 2 13101104 3 7 نامشخص نامشخص
مبانی تولید گیاهان باغی 13151088 3 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (16:00 - 18:00)
سمینار 13102025 1 7 نامشخص نامشخص
مدیریت گلخانه 13102013 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/14 (08:00 - 10:30)
باغبانی عمومی-ع 13282105 1 2 (14:00 - 16:00) نامشخص
بیوتکنولوژی در علوم باغبانی 13104063 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (08:00 - 10:30)
بیوتکنولوژی گیاهی 13104065 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/12 (08:00 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 68 نتیجه
از 4