بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مرتضی زنگنه

مرتضی زنگنه

مرتضی زنگنه    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

متولد خردادماه 1365 در همدان

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 مدیریت زنجیره تامین در کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
 مکانیابی فعالیتهای کشاورزی با استفاده از انواع مختلف الگوریتم های بهینه سازی و مدلهای مکانیابی
 سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)
 تحلیل سامانه های کشاورزی
 پژوهش عملیاتی در کشاورزی و منابع طبیعی
 مدیریت و تحلیل سامانه های انرژی در کشاورزی
 به کارگیری هوش مصنوعی در سامانه های کشاورزی (منطق فازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی مصنوعی و شبیه سازی)
 برنامه ریزی و تصمیم گیری (برنامه ریزی خطی، سریهای زمانی، تصمیم گیری چند معیاره، سامانه های پشتیبان تصمیم در مکانیزاسیون کشاورزی، بهینه سازی و بهره وری سامانه های مکانیزاسیون کشاورزی، تحلیل پوششی داده ها)
 کارآفرینی در کشاورزی و صنایع غذایی
 برگزاری استارت آپ و تجاری سازی ایده های نو در کشاورزی و صنایع غذایی

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13284012 6 7 نامشخص نامشخص
تحلیل و برنامه ریزی سامانه های مکانیزه 13284009 3 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) | دوشنبه (13:00 - 15:00) | دوشنبه (15:00 - 17:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:30)
سامانه های پشتیبان تصمیم گیری 13282102 3 1 سه شنبه (08:00 - 11:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30)
سمینار 13284011 1 6 نامشخص نامشخص
کارگاه GIS 13194044 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/17 (08:00 - 10:30)
مدیریت زنجیره تامین نهاده ها 13282134 3 1 یکشنبه (08:00 - 11:00) 1401/03/18 (14:00 - 16:00)
بازاریابی و اقتصاد کشاورزی 13282091 3 1 دوشنبه (08:00 - 11:00) 1400/10/14 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 13284012 6 7 نامشخص نامشخص
زبان انگلیسی تخصصی 13282087 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/27 (16:00 - 18:00)
کارآموزی 13282072 0 5 نامشخص نامشخص
کارگاه جوشکاری و ورق کاری 13282112 1 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
کارگاه جوشکاری و ورق کاری 13282112 1 3 سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص
مدیریت و کنترل پروژه 13282101 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/15 (10:30 - 12:30)
کارآموزی 13282072 0 5 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13284012 6 7 نامشخص نامشخص
تحلیل و برنامه ریزی سامانه های مکانیزه 13284009 3 1 یکشنبه (13:00 - 15:00) | یکشنبه (13:00 - 15:00) | یکشنبه (15:00 - 17:00) 1400/03/29 (12:00 - 14:00)
سامانه های پشتیبان تصمیم گیری 13282102 3 1 سه شنبه (08:00 - 11:00) 1400/03/30 (10:00 - 12:00)
سمینار 13284011 1 6 نامشخص نامشخص
کارگاه GIS 13194044 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/18 (12:00 - 14:00)
کارگاه جوشکاری و ورق کاری 13282112 1 10 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2