بستن
FA EN

گروه اقتصاد کشاورزی

تاریخچه
الف – توسعه روستایی
گروه توسعه روستایی با پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش توسعه کشاورزی در دانشکده کشاورزی آغاز به کار نمود. دانش آموختگان دوره کارشناسی در رشته های کشاورزی، منابع طبیعی، علوم اقتصادی، فنی ومهندسی،عمران روستایی، آمار، علوم اجتماعی، جغرافیا، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت ومعماری می توانند به عنوان داوطلب در آزمون این دوره شرکت نمایند. مجموع واحد های این دوره ۳۲ واحد می باشد. سر فصل های این دوره تغییر یافته و از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ اجرائی می شود. اعضاء هیئت علمی گروه در رشته های اقتصاد کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد محیط زیست می باشند. با تشکیل گروه اقتصاد کشاورزی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه گیلان گروه توسعه روستایی به فعالیت خود تحت نام این گروه ادامه داده است. خوشبختانه دانش آموختگان این رشته در بیشتر ورودی ها موفقیت هایی در مقطع دکتری داشته اند.
ب- اقتصاد کشاورزی 
در ۱۶/۴/۹۲ گروه اقتصاد کشاورزی تشکیل و از آن تاریخ تاکنون با عنوان گروه اقتصاد کشاورزی و درقالب رشته های؛ توسعه روستایی( کارشناسی ارشد) و اقتصاد کشاورزی(کارشناسی) در حال فعالیت است. در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ این گروه در مقطع کارشناسی اقتصاد کشاورزی از طریق کنکور سراسری با پذیرش ۳۳ نفر دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. مجموع واحد های این رشته ۱۴۰ واحد می باشد. سر فصل های این رشته بازنگری شده و از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ اجرائی می شود.
راهبرد گروه اقتصاد کشاورزی
محوریت کشاورزی در توسعه اقتصادی و محوریت روستا در کشاورزی، توجه هر چه بیشتر به نیرو متخصص کلان نگر در مباحث کشاورزی و روستا را ضروری نموده است. استان گیلان نیز به دلیل پتانسل های بالای کشاورزی تربیت متخصصین در راستای نیاز های استان را ایجاب می نماید. گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان با سابقه حدودا ۱۰ ساله می تواند از طریق گسترش تحصیلات تکمیلی در رشته اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی، مدیریت کشاورزی و ترویج و آموزش کشاورزی تاثیر گذار باشد. بدیهی است جذب اعضآ هیات علمی در غنای فعالیت های گروه خواهد بود.
این گروه به عنوان یک گروه مستقل اخیراً به تصویب شورای دانشگاه رسید و هم اکنون در مقاطع کارشناسی اقتصاد کشاورزی و کارشناسی ارشد توسعه روستایی به تربیت محققان می‌پردازد.
تعداد پذیرش دانشجویان گروه اقتصاد کشاورزی

سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲
کارشناسی ارشد (توسعه روستایی): ۹نفر
کارشناسی (اقتصاد کشاورزی): ۳۳ نفر
سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
کارشناسی ارشد (توسعه روستایی): ۷ نفر
کارشناسی (اقتصاد کشاورزی): ۲۹ نفر