بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

 

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره مستقیم 

شماره داخلی

حبیب اله سمیع زاده

رئیس دانشکده

33690282

  5081  -  5050

محمد روستایی علی مهر

معاون پژوهش و فناوری

33690323

5037

نادر پیر مرادیان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33690090

5027

فرزاد شیرزاد

مدیر امور عمومی

33690459

5030

مریم نوابیان

مسئول کمیته ارتقاء و ترفیع

33690464

5072

حسین اسعدی

کارشناس پژوهشی

33690400

5009

حسن طلیعه بخش

مسئول دفترریاست  و دبیرخانه

33690282

  نمابر - 33690281

5050  -  5081

سالار منجم

مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشکده

33691008

 

آموزش  

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره داخلی 

شماره مستقیم

مهیار رفعتی فرد

مدیر آموزش

5065

33691007

غلامرضا اسمعیلی طارمسری

کارشناس آموزش

5062

 

فرحناز نیکخواه

کارشناس آموزش

5063

 

حمید رضا رستگار منش

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5061

 

طیبه منتظرغیب

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5061

 

ثریا دیبایی مهر

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5058

 

امور مالی

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره داخلی 

شماره مستقیم

علی پور هادی

عامل مالی

5060

33690458

رحیم قربانی

کارپرداز

5086

33690458

محمد صحراگرد

امین اموال

5012

 

مدیران گروه های آموزشی 

محمد کاوسی

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

5076  

 

حسن درمانی

مدیر گروه علوم دامی

5099

 

سید علی موسوی

مدیر گروه مهندسی آب

5047

 

آرش زیبایی

مدیر گروه گیاه پزشکی

5054

 

سید حسین پیمان

مدیر گروه مهندسی مکانیزاسیون

5085

 

محمد محسن زاده

مدیر گروه بیوتکنولوژی

5129

 

مجید مجیدیان

مدیر گروه زراعت

5034

 

جمالعلی الفتی

مدیر گروه علوم باغبانی

5098

 

نسرین قربان زاده

مدیر گروه علوم خاک

5070

 

سیامک غیبی

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی

5084

 

تلفن های دانشکده