بستن
FA EN AR RU FR

تماس با ما

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره مستقیم 

شماره داخلی

احد صحراگرد

رئیس دانشکده

33690282

  5081  -  5050

سید حسین پیمان

معاون پژوهش و فناوری

33690323

5037

نادر پیر مرادیان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33690090

5027

فرزاد شیرزاد

مدیر امور عمومی

33690459

5030

مریم نوابیان

مسئول کمیته ارتقاء و ترفیع

33690464

5072

حسین اسعدی

کارشناس پژوهشی

33690400

5009

حسن طلیعه بخش

مسئول دفترریاست  و دبیرخانه

33690282

5050  -  5081

صفر ستمدیده

بایگانی

  نمابر-  33690281

5001

آموزش  

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره داخلی 

شماره مستقیم

مهیار رفعتی فرد

مدیر آموزش

5065

33691007

غلامرضا اسمعیلی طارمسری

کارشناس آموزش

5062

 

فرحناز نیکخواه

کارشناس آموزش

5063

 

حمید رضا رستگار منش

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5061

 

ثریا دیبایی مهر

کارشناس تحصیلات تکمیلی

5058

 

محسن تقی زاده

بایگانی آموزش

5061

 

امور مالی

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره داخلی 

شماره مستقیم

علی پور هادی

عامل مالی

5060

33691008

محمد شعبانی

کارپرداز

5086

33690458

علی اصغر یوسف زاده

امین اموال

5012

 

مدیران گروه های آموزشی 

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره داخلی 

شماره مستقیم

نوید قوی حسین زاده

مدیر گروه علوم دامی

5010

 

سید علی موسوی

مدیر گروه مهندسی آب

5047

 

سید اکبر خداپرست

مدیر گروه گیاه پزشکی

6029

 

ایرج باقری

مدیر گروه مهندسی مکانیزاسیون

5085

 

علی علمی

مدیر گروه بیوتکنولوژی

5067

 

غلامرضا محسن آبادی

مدیر گروه زراعت

5087

 

هدایت الله زکی زاده

مدیر گروه علوم باغبانی

5098

 

حسن رمضانپور

مدیر گروه علوم خاک

5070

 

سیامک غیبی

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی

5034

 

تلفن های دانشکده