بستن
FA EN AR RU FR CHI

اداره آموزش

 

مهندس مهیار رفعتی فرد : رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

فرحناز نیکخواه :  متصدی آموزش رشته های اقتصاد کشاورزی – علوم دامی – گیاه پزشکی – علوم و مهندسی خاک و مکانیزاسیون کشاورزی

غلامرضا اسمعیلی طارمسری : کارشناس آموزش علوم و مهندسی آب – زراعت و اصلاح نباتات – مهندسی صنایع غذایی – علوم باغبانی

ثریا دیبائی مهر : کارشناس تحصیلات تکمیلی

حمید رضا رستگار منش: کارشناس تحصیلات تکمیلی

طیبه منظر غیب : کارشناس تحصیلات تکمیلی