بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی مسائل علوم باغی استان

اعضاء :

دکتر عبدالاحد شادپرور ( نماینده رئیس دانشکده )

دکتر مجید متقی طلب

دکتر سید حسین حسینی مقدم

دکتر مازیار محیطی اصل

مهندس حسام غلامی ( مرکز آموزش کشاورزی میرزا کوچک خان )

مهندس میثم توکلی ( رامسر طیور )

مهندس مصطفی نوید (نوید مرغ )

مهندس رفعتی ( انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی )

مهندس ایرج یوسفیان (سپید ماکیان )

مهندس علی اکبر نژاد ( معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان )

مهندس عنقایی ( معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان – طیور بومی )