بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی مسائل امور دام استان

 

اعضاء :

دکتر عبدالاحد شادپرور (نماینده رییس دانشکده)

دکتر محمد روستائی

دکتر سید حسین حسینی مقدم

دکتر نوید قوی حسین­ زاده

مهندس علیپور (اتحادیه تعاونی دامداران استان گیلان)

مهندس گلشنی (معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی)

مهندس طالبی (معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی)