بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده : دکتر نادر پیر مرادیان

مرتبه علمی : دانشیار

گروه : مهندسی آب

شماره تماس : ۳۳۶۹۰۰۹۰ _۰۱۳