بستن
FA EN AR RU FR

مدیریت دانشکده

 

رئیس دانشکده :  دکتر احد صحراگرد

رتبه علمی: استاد

 

گروه: گروه گیاه پزشکی

شماره تماس :  ۳۳۶۹۰۲۸۲ – ۰۱۳