بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی مسائل علوم باغی استان

اعضاء :

دکتر یوسف حمیداوغلی (نماینده رییس دانشکده)

دکتر جمالعلی الفتی

دکتر داود بخشی

مهندس فرهاد نیری (شرکت کشت و صنعت گیلان وابسته به اتکا)

دکتر بهمن سماک (دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان)

مهندس شهرام شفیعی (عضو هیأت مدیره شرکت گلخانه­های رشت

مهندس مهدی عبادت­طلب (کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی

مهندس وحید کامیاب (رییس اداره مکانیزاسیون و فناوری سازمان جهاد کشاورزی

مهندس مسعود الماسی (مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی