بستن
FA EN

گروه گیاه پزشکی

 

تاریخچه 
دانشگاه گیلان در سال ۱۳۵۴ تاسیس شد و فعالیت های آموزشی خود را از سال ۱۳۵۶ شروع نمود. دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۵۶ با چهار گروه آموزشی دامپروری، زراعت، اقتصاد کشاورزی و ماهی شناسی شروع به کار کرد. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها در سال ۱۳۶۲، گیاه پزشکی به عنوان یک گرایش در رشته امور زراعی در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان تا سال ۱۳۷۲ وجود داشت. گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان به طور رسمی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ شروع (اولین جلسه شورای گروه گیاه پزشکی در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ برگزار شد) و با پذیرش ۲۵ دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی از نیمسال اول سال تحصیلی ۷۳-۱۳۷۲ فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. در سال تحصیلی ۷۴-۷۳ گروه گیاه پزشکی اقدام به پذیرش ۱۲ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد معادل حشره شناسی و ۱۰ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد معادل بیماری شناسی گیاهی نمود و در نیمسال دوم ۷۴-۱۳۷۳ تدریس دروس ارشد معادل در دو گرایش آغاز شد. پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی از نیمسال اول سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ و پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی از نیمسال اول سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰ آغاز شد. دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ و دوره دکتری بیماری شناسی گیاهی در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ راه اندازی شد. در حال حاضر ۸۰ نفر در دوره کارشناسی، ۳۵ نفر در دوره کارشناسی ارشد و ۱۸ نفر در دوره دکتری در گروه گیاه پزشکی مشغول به تحصیل می باشند. از سال تاسیس (۱۳۷۲) تا شهریور ماه ۱۳۸۵ در محل ساختمان اصلی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان مستقر بود و از امکانات آزمایشگاهی خود در ساختمان اصلی دانشکده استفاده می کرد. با توجه به کمبود محیط فیزیکی، گروه به ساختمان مجزا منتقل شد.
فعالیت های پژوهشی و علمی گروه
گروه گیاه پزشکی با ۱۳ عضو هیات علمی تاکنون بالغ بر ۱۰۰۰ مقاله علمی-پژوهشی و ISI ،۱۳ عنوان ترجمه کتاب و ۱۷ عنوان کتاب تالیفی به چاپ رسانیده است

– جمع آوری، تشخیص و شرح مصور بیماری‌های مهم گیاهان زراعی و باغی استان‌های سواحل بحر خزر در شمال کشور
– بررسی مقاومت ارقام مختلف خیار نسبت به بیماری سفیدک داخلی دراستان گیلان
– اثر ضایعات توتون در کاهش خسارت نماتد مولد غده توتون دراستان گیلان
– بررسی عارضه نکروزه شدن رگبرگ توتون رقم کوکر – ۳۴۷ دراستان گیلان
– جمع آوری و تشخیص فلور قارچهای بیماریزای گیاهان زراعی و باغی استان گیلان
– مطالعه مقاومت به قارچ کش ها در قارچ Pyriculariaoryzae
– بررسی تنوع و جداسازی باکتری‌های آسوشیتد (همیار) تثبیت کننده ازت از رایزروسفر ریشه برنج در مناطق مختلف استان گیلان
– شناسایی قارچ‌ها و نماتدهای بیماریزای فندق دراستان گیلان
– ارزیابی مقاومات ارقام محلی و اصلاح شده برنج دراستان گیلان و مازندران درمقابل بیماری پوسیدگی ساقه برنج (طرح ملی).
– بررسی و ارزیابی ارقام و لاین های برنج در خزانه بین المللی بلاست ( طرح ملی)
– تعیین و انتشار جغرافیائی نماتد نوک سفیدی (White-tip) برگ برنج و درصد آلودگی ارقام مختلف دراستانهای گیلان و مازندران به این بیماری ( طرح ملی)
– بررسی کنترل کننده های بیولوژیک بیماری پوسیدگی طوقه برنج در خاک شالیزار
– تهیه ایزوله اکتیو اتورهای (‌فعال کننده‌های) بیولوژیک جهت کمپوست سازی سریع از کاه برنج
– شناسایی فون سخت بالپوشان، سنها و بال غشائیانشمال کشور.
– شناسایی فون کنه های گالزا (Eriophyidae) و دشمنان طبیعی آنها در استان گیلان
– شناسایی فون کنه های خانواده فیتوزئیده (Phytoseiidae) استان گیلان.
– شناسایی فون کنه های میان استیگمای خاکزی استان گیلان
-جمع آوری و شناسایی فون سنهای میریده(Heteroptera ,Miridae)در استان گیلان
– بررسی فون ناجوربالان در استان گیلان
– بررسی بیولوژی زنبور برگخوار رز در استان گیلان
– بررسی فون کنه های گالزا اریوفیده و دشمنان طبیعی آنها در استان گیلان
– شناسایی مهمترین Wolf spiders یافت شده در مزارع براسیکه با روش مالتی پلکس PCR
– تعیین شکارگرهای مهم پروانه پشت الماسی با روش‌های مبتنی برPCR
– طراحی مارکرهای ملکولی اختصاصی پی.سی.ار جهت شناسایی ملکولی مهمترین شپشک‌هایآردآلود استان گیلان

امکانات آموزشی گروه گیاه پزشکی
این امکانات شامل دو کلاس درس با گنجایش تقریبی ۳۰ دانشجو در هر کلاس و دستگاه های سمعی و بصری (لب تاپ و ویدئوپروژکتور) است. از نظر مرکز کامپیوتر و کتابخانه، دانشجویان گروه از سایت کامپیوتر دانشکده علوم کشاورزی ، سایت کامپیوتر دانشگاه ، کتابخانه دانشکده علوم کشاورزی و کتابخانه مرکزی دانشگاه استفاده می-نمایند.