بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت دانشکده

مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده :  دکتر احد صحراگرد

رتبه علمی: استاد

گروه: گروه گیاه پزشکی

شماره تماس :  33690282 - 013