بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تقدیر از دست اندرکاران و حامیان جشنواره گاو بومی برگزار شد.

مراسم تقدیر از دست اندرکاران و حامیان جشنواره گاو بومی برگزار شد.


مراسم تقدیر از دست اندرکاران و حامیان جشنواره گاو بومی برگزار شد.

مراسم تقدیر از دست اندرکاران و حامیان جشنواره گاو بومی روز سه شنبه 28 آذر ماه با حضور مسئولین و اعضاء هیأت علمی دانشکده و اعضاء کیمته علمی و اجرایی جشنواره گاو بومی و مسئولین معاونت بهبود تولیدات دامی و مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، مدیرعامل اتحادیه دامداران، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری گیلان وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در دانشکده علوم کشاورزی برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر شادپرور دبیر محترم علمی  جشنواره گزارشی از برگزاری جشنواره ارائه و سپس جناب آقای دکتر حسینی مقدم دبیر محترم اجرایی بیانیه پایانی اولین جشنواره گاو بومی گیلان را قرائت نمود. درپایان تقدیرنامه های اعضاء کمیته علمی و اجرایی و حامیان جشنواره اهداء شد.

بیانیه جشنواره