بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حسن درمانی کوهی

حسن درمانی کوهی

حسن درمانی کوهی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13116007 20 9 نامشخص نامشخص
زبان تخصصی 13114040 2 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:30)
سمینار 13116038 1 2 نامشخص نامشخص
کارورزی 1 13111108 1 4 نامشخص نامشخص
ویتامینها و مواد معدنی در تغذیه طیور 13114045 3 1 دوشنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:30)
نمایش 41 - 45 از 45 نتیجه
از 3