بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 94 از 94 نتیجه
از 2
 
محمد مهدی سوهانی

محمد مهدی سوهانی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
عبدالاحد شادپرور

عبدالاحد شادپرور 

استاد
پست الکترونیکی: 
رضا شیرزادیان خرم آباد

رضا شیرزادیان خرم آباد 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
محمود شعبانپور

محمود شعبانپور 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
بهنام شفیعی ثابت

بهنام شفیعی ثابت 

استادیار
پست الکترونیکی: 
عاطفه صبوری

عاطفه صبوری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
امیر صحرارو

امیر صحرارو 

استادیار
پست الکترونیکی: 
احد صحراگرد

احد صحراگرد 

استاد
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد حسن علی بیگلویی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیامک غیبی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نفیسه یغمائیان مهابادی

نفیسه یغمائیان مهابادی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمود فاضلی سنگانی

محمود فاضلی سنگانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
رضا فتوحی قزوینی

رضا فتوحی قزوینی 

استاد
پست الکترونیکی: 
change-logo

اکبر فرقانی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
محمدباقر فرهنگی راستی

محمدباقر فرهنگی راستی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمود قاسم نژاد

محمود قاسم نژاد 

استاد
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد قدمیاری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
نسرین قربان زاده

نسرین قربان زاده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
شاهرخ قوتی

شاهرخ قوتی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نوید قوی حسین زاده

نوید قوی حسین زاده 

استاد
پست الکترونیکی: 
محمد کاوسی کلاشمی

محمد کاوسی کلاشمی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
رضا کریمی

رضا کریمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
آزاده کریمی

آزاده کریمی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مجید متقی طلب

مجید متقی طلب 

استاد
پست الکترونیکی: 
مجید مجیدیان

مجید مجیدیان 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلامرضا محسن آبادی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
محمد محسن زاده

محمد محسن زاده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

اردشیر محیط 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مازیار محیطی اصلی

مازیار محیطی اصلی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
مهرداد محمدی

مهرداد محمدی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
المیرا محمدوند

المیرا محمدوند 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سید ضیاالدین میرحسینی

سید ضیاالدین میرحسینی 

استاد
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد کریم معتمد 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیر ملک پور 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نرجس ملک جانی

نرجس ملک جانی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد حسین منهاج 

استادیار
پست الکترونیکی: 
علیرضا مهرگان نیکو

علیرضا مهرگان نیکو 

استادیار
پست الکترونیکی: 
صدیقه موسی نژاد

صدیقه موسی نژاد 

استادیار
پست الکترونیکی: 
سید علی موسوی

سید علی موسوی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مریم نوابیان

مریم نوابیان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مجید وظیفه دوست

مجید وظیفه دوست 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 94 از 94 نتیجه
از 2