بستن
FA EN

گروه خاک شناسی

تاریخچه
گروه خاکشناسی (مهندسی علوم خاک) دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، در سال تحصیلی ۶۶-۱۳۶۵با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود. هدف از راه اندازی این رشته، تربیت و آموزشکارشناسان مورد نیاز در بخش کشاورزی با تخصص خاکشناسی و انجام تحقیقات و تولید علم در زمینه های مختلف علوم خاک بوده است.در این رشته جنبه های مختلف علوم خاک از جملهمراحل پیدایش، تکامل، رده بندی وارزیابی خاک ها، شیمی و حاصلخیزی خاک و مسائل مربوط به تغذیه گیاه، فیزیک خاک و رابطه خاک، آب و گیاه، شناسایی عواملفرسایش و راه های مقابله با آن، آلودگی خاک با تاکید بر حفظ محیط زیست، نقش عامل های زیستی در کیفیت خاک ها، بطور تئوری و عملی به دانشجویان آموزش داده می شوند. اهمیت بسیار زیاد دانش علوم خاک و فعال بودن آن به عنوان یک گروه علمی در دانشگاه گیلان از آن جهت است که استان گیلان با وجود اقلیم خاص دارای خاک، اکولوژی و سیستم کشاورزی متنوع، منحصر بفرد و متفاوت از سایر نقاط ایران است و در نتیجه نیازمند به دانش بومی خاص به خود است.
گروه خاکشناسی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ در دوره کارشناسی به صورت شبانه نیز دانشجو می پذیرفت. دوره کارشناسی ارشد گروه نیز از سال ۱۳۸۰ با پذیرش دانشجو (به صورت روزانه و شبانه)در سه گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک، پیدایش و رده بندی و فیزیک و فرسایش خاک دائر شد. هدف این دوره بالا بردن توانخلاقیت دانشجویان و هدایت آنها برای گزینش و انجام پروژه‌های پژوهشی است که درمسیرهای مشخصی بتوانند در مرحله نخست راهگشای مشکلات محلی و استانیباشند. از سال ۱۳۹۴ گروه خاکشناسی در دوره کارشناسی ارشد در گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و در دوره دکتری در گرایش فیزیک و فرسایش خاک دانشجو خواهد پذیرفت.
تعداد فارغ التحصیلان این گروه در مقطع کارشناسی تاکنون (۹۴-۱۳۹۳) بیش از ۹۰۰ نفر و در مقطع کارشناسی ارشد بیش از ۱۵۰ نفر بوده است.
تعداد دانشجو و مقاطع تحصیلی 
کارشناسی ۳۷ نفر پسر و ۶۰ نفر دختر مجموع کارشناسی ۹۷ دانشجو
کارشناسی ارشد ۸نفر پسر و ۱۹ نفر دختر مجموع کارشناسی ارشد ۲۷ نفر
فعالیت های پژوهشی و علمی گروه
– ارزیابی روش انگشت نگاری چندپارامتری به منظور منشاء یابی
– ارزیابی و پهنه بندی خطر فرسایش خاک
– تاثیر کمپوستکود مرغی به عنوان ماده آلی بر جمعیت میکروارگانیسم‌های اکسید کننده گوگرد و رابطهآن با اکسیداسیون گوگرد در خاک.