بستن
FA EN

گروه مهندسی آب

تاریخچه 
تمدن بشری در مجاورت منابع آب و پرداختن به کشاورزی شکل گرفته و تداوم یافته است. آب، این میراث طبیعت، از ثروت‌های باارزشی است که بی‌رویه و بدون نگرانی از انتقال مناسب آن به نسل آینده به هدر می‌رود. جوامع بشری باید بین استفاده و نگهداری آب از نظر کیفی و کمی انتخابی که بسیار مشکل است، به عمل آورد. از آنجاکه حدود ۸۰ درصد منابع آب جهان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، لذا بررسی مسائل آب از دیدگاه کشاورزی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. شناخت مسائل آب از دیدگاه کشاورزی، گستره وسیعی از مسائل علوم را که شامل برآورد پتانسیل منابع آبی، ذخیره، بهره‌برداری، انتقال و توزیع آن در سطح مزارع، پایش‌های کیفی منابع آب، مسائل مرتبط با شوری و زهکشی اراضی، تعیین روابطی برای آب، خاک و گیاه جهت دستیابی به حداکثر عملکرد محصول، مهندسی زیست محیطی آب را در بر می‌گیرد. به حکم نیاز رشته مهندسی آبیاری و آبادانی در اواخر قرن نوزدهم در ایالات متحده آمریکا بوجود آمد و به تدریج شکل نهایی خود را بازیافت. در سال ۱۹۰۷ جامعه مهندسین آبادانی آمریکا در این کشور تاسیس و اولین دانش آموختگان رشته در سال ۱۹۱۰ مدرک کارشناسی رشته را اخذ نمودند. سال ۱۳۳۶ هجری شمسی را باید سرآغاز فعالیت رسمی و موثر رشته مهندسی آبیاری و آبادانی در ایران به شمار آورد. در این تاریخ دروس مربوط به این رشته در دو رشته تکمیلی (مهندسی زراعی و مکانیک ماشین‌های کشاورزی) در دو سال آخر دانشکده تدریس شد.رشته مهندسی زراعی با فعالیت مهندس فرزانه که در حقیقت بنیانگذار و مروج این رشته در ایران بود و نیز حسن نیت و تشویق و همکاری بیدریغ جناب دکتر مهدوی رئیس وقت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران که علاقه صادقانه‌ای به این رشته داشتند، پای گرفت. رشته مهندسی زراعی در سال ۱۳۴۰ طبق تصویت شورای دانشگاه به رشته مهندسی آبیاری و آبادانی و سپس در سال ۱۳۸۰ به رشته مهندسی آب تغییر نام داد.
تعداد دانشجو و مقاطع تحصیلی 
کارشناسی ۱۵۰ نفر
کارشناسی ارشد ۴۰ نفر
دکتری –
فعالیت های پژوهشی و علمی گروه
– طرح و مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر مرجقل
– طرح مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ماسال
– طرح بررسی مشخصات هیدرولیکی لوله‌های آبیاری قطره‌ای – نواری
– طرح بررسی علل و عوامل رسوب گذاری در شبکه‌های آبیاری
– مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه آبگیری بر ساختار جریان در حال انحراف و مقدار رسوب ورودی به دهانه آبگیر در بند انحرافی
– مطالعه آزمایشگاهی مشخصات جهش هیدرولیکی واگرا در حوضچه های آرامش با شیب کف معکوس.
– تعیین مناسب ترین روش بر آورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع در منطقه رشت.
– بررسی تأثیر برنامه ریزی آبیاری بر میزان عملکرد گیاه توتون (Nicotianatabacum) در مقایسه با شرایط بدون آبیاری در مرکز تحقیقات توتون استان گیلان.
– بررسی تاثیر ضایعات کارخانه چوکا در برخی خصوصیات فیزیکی خاکهای سبک و سنگین .
– بررسی عملکرد گیاه توتون در شرایط آبیاری ایده آل نسبت به شرایط دیم در منطقه احمد گوراب رشت.
– مطالعه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر مرجقل در استان گیلان
– بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت سیلویی و مقایسه آن در شرایط دیم در منطقه رشت.
– تعیین ضریب گیاهی توتون کوکر ۳۴۷ با استفاده از لایسیمتر زهکش دار در منطقه تیرتاش
– بررسی اثر کود – روش آبیاری شیاری با نحوه کشت یک ردیفه و دو ردیفه بر روی عملکرد کمی و کیفی توتون کوکر ۳۴۷
– بررسی سطوح مختلف رطوبتی خاک بر عملکرد کمی و کیفی ۲۰ رقم سویا در منطقه رشت
– مقایسه سیستم های تربیت در کیوی فروت به منظور افزایش کارایی نور در تاج درختان در شرایط زهکشی و بدون زهکشی
– مجری پروژه تحقیقاتی بررسی کارآیی حذف نیترات از آب با استفاده از تعویض یونی- شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان و پارک علم و فناوری گیلان
– پروژه تحقیقاتی شبیه سازی فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز به روش توزیعی – شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان وپارک علم و فناوری گیلان
– مجری پروژه پژوهشی مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر ماسال-به سفارش شورای پژوهش استانداری گیلان
– پروژه ملی بررسی آب زیرزمینی خاش و تحقیق در مورد اسیدزدایی آن- به سفارش شورای پژوهش های علمی کشور در دانشگاه صنعتی امیر کبیر
– پروژه پژوهشی مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان – به سفارش شورای پژوهش استانداری گیلان